POLSKA
BYŁA ICH DRUGĄ OJCZYZNĄ

Za Polskę się biłem, bo uważałem, że przez to biję się za Ukrainę. […]
A gdy zajdzie potrzeba bić się jeszcze raz za Polskę – będę! […]
Polska była dla mnie Drugą Ojczyzną

– gen. Pawło Szandruk, kawaler Orderu Virtuti Militari

Gdy przyszła godzina próby, we wrześniu 1939 roku, wielu byłych żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, choć nie miało takiego obowiązku, z własnej woli stanęło do walki przeciwko hitlerowskiemu i sowieckiemu najeźdźcy. Walczyli obok zmobilizowanych żołnierzy narodowości ukraińskiej, będących obywatelami II Rzeczypospolitej. Badacze polscy szacują, że w kampanii wrześniowej w szeregach Wojska Polskiego biło się 150-200 tys. Ukraińców, zginęło zaś ok. 7800. Na przykład w walkach na Polesiu śmiercią bohaterską poległ były płk URL, oficer kontraktowy WP, mjr Iwan Zwaryczuk. w polskiej wojnie obronnej walczyli także synowie byłych ukraińskich emigrantów, absolwenci polskich szkół oficerskich, np. lotnicy: kpt. Jerzy Salski, kpt. Michał Oparenko oraz mjr Sergiusz Nahnybida. Prawie 17 tys. Ukraińców, żołnierzy Wojska Polskiego, odniosło rany, ok. 100 tys. dostało się do niemieckiej niewoli, a po zdradzieckiej, uzgodnionej z Hitlerem napaści na Polskę Stalina prawie 30 tys. znalazło się w niewoli sowieckiej. Wśród tych ostatnich był m.in. naczelny prawosławny kapelan WP ks. płk Szymon Fedoreńko. Został zamordowany przez NKWD w Katyniu. Warto dodać, że dwaj jego synowie, Wiaczesław i Orest, podchorążowie Armii Krajowej, walczyli i zginęli w powstaniu warszawskim, trzeci zaś syn, Aleksander, jako pilot polskiego dywizjonu poległ w obronie Wielkiej Brytanii. Wiadomo także, że w powstaniu warszawskim zginął kpt. (były sotnik URL) Iwan Mytrus-Wyhowski.

Ukrainiec, mjr dypl. WP (gen. URL), kawaler Virtuti Militari Pawło Szandruk walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku, wykazując się bohaterstwem i talentem dowódczym. Jest on autorem znamiennych słów: „Za Polskę się biłem, bo uważałem, że przez to biję się za Ukrainę. […] a gdy zajdzie potrzeba bić się jeszcze raz za Polskę – będę! z tych samych powodów. […] Polska była dla mnie Drugą Ojczyzną” z listu Pawła Szandruka do mjr. Jerzego Ponikiewskiego z 20 lutego 1947 r.
Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino, nekropolia polskich żołnierzy poległych w bitwie o Monte Cassino w okresie od 11 do 19 maja 1944 roku Fot. Julia Augustyniak