WIELKA WOJNA.
CZYN LEGIONOWY I STRZELECKI

O wojnę powszechną za Wolność Ludów!
Prosimy cię Panie...

Adam Mickiewicz, „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”

Plakat propagandowy z 1914 roku przedstawiający agresywną politykę Rosji wobec Europy

W 1914 roku wojna rzeczywiście wybuchła. Rosja, Austro-Węgry i Cesarstwo Niemieckie stanęły przeciwko sobie. Polacy i galicyjscy Ukraińcy w austriackich mundurach strzelali do Polaków i Ukraińców z zaboru rosyjskiego, ale ci z Austrii już przed wojną zorganizowali własne formacje paramilitarne, z których po wybuchu wojny utworzono polskie i ukraińskie oddziały ochotnicze: Legiony Polskie i Legion Ukraińskich Strzelców Siczowych.

Legiony Polskie

Odznaka Legionów Polskich

były największą polską formacją zbrojną podczas i wojny, podległą politycznie Naczelnemu Komitetowi Narodowemu w Krakowie. Przez ich szeregi przewinęło się blisko 40 tys. żołnierzy. Początkowo walczyli po stronie państw centralnych, dając liczne dowody bohaterstwa, m.in. w bitwach pod: Laskami, Anielinem, Krzywopłotami, Łowczówkiem, Konarami i Kostiuchnówką na Wołyniu.

Józef Piłsudski, komendant i Brygady Legionów, pragnął jednak, by Polacy uwolnili się od obcej zależności i nakazał w lipcu 1917 roku żołnierzom odmówienia złożenia przysięgi na wierność cesarzom Austrii i Niemiec. Legioniści zostali internowani, a ci, którzy byli poddanymi Austrii i Niemiec, wcieleni do ich frontowych armii. w Królestwie Polskim utworzono Polski Korpus Posiłkowy. By zachować niezależność od zaborców, Piłsudski zorganizował także już w 1914 roku konspiracyjną Polską Organizację Wojskową.

nformacja o zabiciu austriackiego następcy tronu, arcyksięcia Franciszka i jego żony Zofii natychmiast obiegła świat „Corriere della Sera” – dodatek „La Domenica del Corriere” (Milano), 5–12 VII 1914 r., nr 27