MARZYCIELE CZY REALIŚCI?
JÓZEF PIŁSUDSKI I SYMON PETLURA

Każdy, kto je przeczyta, nigdy nie zapomni tego porywającego,
tego wzniosłego uczucia i chęci działania dla potrzeb, dobrobytu
i szczęścia ludu […] Pragnie się nie słów,
nie łez, nie łkania za przeszłością, ale budowania współczesności.
Chce się rzucić w wir życia, ponosić ofiary, rujnować wszystko to,
co stare, spróchniałe, wszystko to, co przeszkadza rosnąć
i kiełkować bujnym źdźbłom nowego życia

– Symon Petlura o „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego

Jóżef Piłsudski

urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie. Już w gimnazjum i na studiach angażował się w działalność konspiracyjną. Aresztowany w 1887 roku pod zarzutem udziału w spisku na życie cara został zesłany na Syberię. Po powrocie związał się z polskim ruchem socjalistycznym. Zagrożony aresztowaniem uciekł w 1901 roku do Galicji, gdzie współtworzył polskie organizacje paramilitarne (m.in. Związek Strzelecki).

Po wybuchu i wojny światowej wydał na krakowskim Rynku rozkaz żołnierzom Pierwszej Kadrowej wkroczenia do Królestwa Polskiego i wywołania tam antyrosyjskiego powstania. Później dał się poznać jako utalentowany komendant 1 Brygady Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym (1917) został przez Niemców aresztowany i osadzony w twierdzy w Magdeburgu. Uwolniony 10 listopada 1918 roku przybył do Warszawy i jako Naczelnik Państwa tworzył podwaliny polskiej państwowości i armii. 19 marca 1920 roku Sejm nadał mu najwyższy stopień wojskowy – Marszałka Polski.

W kwietniu 1920 roku Piłsudski zawarł sojusz z odradzającym się państwem ukraińskim (URL), a w sierpniu doprowadził do zwycięskiej wojny z Rosją bolszewicką, ratując niepodległość i Polski, i Europy Zachodniej.

Po wyborze pierwszego prezydenta RP usunął się z życia publicznego, do którego wrócił w wyniku zamachu stanu w maju 1926 roku. z oddaniem pracował dla dobra państwa. Zmarł po ciężkiej chorobie 12 maja 1935 roku.