ZAMACH NA ATAMANA GŁÓWNEGO SYMONA PETLURĘ.
CZYŻBY ZEMSTA IMPERIUM

Prawdziwi bohaterowie nie umierają nigdy...

Ataman Główny Symon Petlura

Wielkie nadzieje ukraińskiej emigracji, a zwłaszcza przebywającego w Paryżu Atamana Głównego, wzbudził w 1926 roku zamach majowy Piłsudskiego. Wcześniej z polecenia Marszałka kontaktował się z nim jeden z twórców polskiego prometeizmu Tadeusz Hołówko. Ale nadzieja na nowy polski sojusz została przerwana. 25 maja 1926 roku kilka minut po godzinie 14 w Paryżu na ul. Racine od kuli zamachowca Szaloma Schwartzbarda zginął Symon Petlura. Zabójca swój czyn tłumaczył, jako zemstę za ofiary żydowskich pogromów, za które odpowiedzialny miał być Petlura. Tymczasem Ataman nigdy nie prezentował poglądów antysemickich, miał wśród Żydów wielu przyjaciół, do rządu URL powołał przedstawicieli narodu żydowskiego, jak tylko mógł przeciwstawiał się pogromom antyżydowskim na Ukrainie.

Grób Symona Petlury oraz jego żony Olgi i córki Łesi na paryskim cmentarzu Montparnasse
Fot. Stanisław Stępień